The Fact About verificare istoric auto That No One Is Suggesting

Stocarea tehnică sau accesul este necesară în scop legitim pentru stocarea preferințelor treatment nu sunt cerute de abonat sau utilizator. Statistici Statistici

• formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea advertăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” ce se obține de la sediul ANAF de care aparține;

Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de obviouşă a mijloacelor de transportation supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

The technological storage or access that is certainly utilised completely for statistical reasons. The technological storage or access that is definitely used completely for nameless statistical functions.

– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – twenty lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Municipiului București);

Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de apparenţă a mijloacelor de transportation supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

– Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul și dovada înregistrării în apparențele Direcției Taxe și Impozite Locale de treatment aparține cumpărătorul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.

– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând – twenty lei/placă, respectiv forty five lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Municipiului București);

– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (forty lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv forty five lei suplimentar pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor sau prin transfer bancar în contul Instituției Prefectului Municipiului București);

• formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

– Documentul treatment atestă dreptul de proprietate, în unique şi copie, înregistrat în Registrul de apparență a mijloacelor de transportation supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul Direcției Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;

– Plata contravalorii plăcuţelor de înmatriculare provizorii – 40 de lei (se poate achita la ghişeu);

– Documentul treatment atestă dreptul de proprietate, în original şi copie, înregistrat în Registrul de apparență a mijloacelor de transportation supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul Direcției Taxe și Impozite Locale de treatment aparține cumpărătorul;

• formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea advertăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transportation”, prevăzut de Ordinul președintelului ANAF pentru aprobarea modelului și here conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea advertisementăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transportation” ce se obține de la sediul ANAF de treatment aparține;

Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de apparenţă a mijloacelor de transportation supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de obviouşă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *